Trädbeskärning – en del av trädvård

Det finns många olika anledningar till att använda sig av trädbeskärning. Ibland görs det av estetiska skäl, för att trädet ska växa och åldras på ett fint sätt. Man kan genom beskärning korrigera trädets storlek och form. Om man eftersträvar ett träd med fyllig krona är trädbeskärning oftast ett måste.

Fruktträd beskärs ofta för att de ska producera frukt av hög kvalitet. Framförallt äppelträd är i stort behov av trädbeskärning för att hålla sig friskt och ge bra skörd. Struntar man i att beskära äppelträdet kommer äpplena smaka sämre och bli missfärgade. Har man otur kan det bli så att trädet bara bär frukt vartannat år.

Trädbeskärning kan även göras av säkerhetsskäl. Ibland kan stora och gamla träd få väldigt långa grenar som även kan gå av. Då kan det vara en god idé att beskära dessa för att undvika att de ramlar ner.

Använda sig av trädbeskärning

Trädbeskärning är ingenting man bör ge sig på själv om man inte vet exakt vad man gör. Utförs beskärningen på felaktigt sätt så kan hela trädet dö. Det vanligaste är att trädet börjar skjuta vattenskott. Vattenskott är långa och raka grenar som trädet skjuter ut för att ta upp solljus och koldioxid. Dessa grenar kommer om man beskär trädet för hårt så den snabbt behöver kompensera för förlorade grenar.

Istället bör man ta kontakt med en professionell trädbeskärare, en så kallad arborist. De hjälper dig att beskära ditt träd på rätt sätt för att inte skada trädet. Vanligtvis använder de sele och klätterrep för att komma åt överallt utan att orsaka skador.

Om du misstänker att du behöver hjälp med trädbeskärning är det viktigt att du kontaktar en arborist. Troligtvis kommer de vilja se trädet innan det kan lämna en offert på arbetet. De kan även hjälpa dig med konsultering i vad ditt träd behöver för behandling. Tar du hjälp av en arborist sköter de oftast även bortforslandet av de grenar som klipps av.

Hur går beskärningen till?

Olika sorters träd ska beskäras olika tider på året. På vissa träd utförs trädbeskärningen helst precis i början av våren. Eftersom trädet fortfarande är i sin vintervila blir det inte lika stressat av beskärningen då. Andra sorter är bäst att beskära under juli-september, innan deras vintervila. När just ditt träd behöver beskäras är supersvårt att veta själv. Därför är det bättre att ta kontakt med en arborist som kan hjälpa dig.

När man beskär ett träd finns det vissa saker man ska tänka på. Exempelvis om man ska kapa av en gren. Då är det viktigt att man ser till att kapa ovanför en kvist. Tack vare detta kommer grenen kunna fortsätta växa på ett naturligt sätt.

Under trädbeskärning kan det skapas en så kallad blödning. Speciellt om man klipper grenar på våren. Då rinner det sav ur det sår som skapas av att man beskär trädet. Detta är extra vanligt hos björkar. För att undvika svampangrepp i samband med beskärningen bör det göras under juli-september. Då är träden inte alls lika rika på sav och såren hinner läka innan vintern.

Att tänka på

När du anlitar en arborist är det viktigt att säkerställa att det är ett seriöst företag du anlitar. För att arbetet ska bli utfört på ett korrekt och säkert sätt. Som sagt så kan felaktig trädbeskärning resultera i att trädet tillslut dör. Träd kan bli väldigt gamla, upp till 50 – 150 år gamla. Då är det extra tråkigt om de ska försvinna på grund av dålig beskärning.

Innan du väljer arborist kan det vara bra att kolla efter referenser. Då kan man se vad andra människor har tyckt om företagets tjänster. Man ska inte heller välja företag enbart utifrån pris. Trädbeskärning är en investering och bör göras ordentligt. Något man inte kan garantera om man tar det billigaste förslaget.

trädbeskärning